SEBEROZVOJOVÝ  A  PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ  PRO  ŽENY


SS

K
R Á S A   Z E V N I T Ř   V E N

SS
5ou4ok2ou1

P O S Í L E N Í   E S E N C E   Ž E N S T V Í  

SS
          &

8.-10. listopadu 2019

 Místo konání : Zámek Veltrusy

Více k ubytování  zde

 &

Zveme Vás na cestu objevů a uzdravení .

Zveme Vás na cestu rozvíjení ženské síly pro blaho duše, těla i světa  :))

                               &

Budeme odemykat tajemství své duše, poznávat sebe sama,

otevírat se své vnitřní kráse a projevovat  ji navenek.

                             888

Každá  žena  má krásu, jež má být odhalena.

Krása je jádrem ženství, je tím, čím žena touží být.

 A je to záře, kterou potřebuje i svět okolo ní.

Číst více zde

&

Ve většině z nás však byla tato krása pohřbena, zraněna, spoutána.

Nejde o to, přivolávat krásu , nýbrž umožnit, aby vyšla na povrch.

Je třeba opustit své zábrany, umožnit uzdravení.

Krása potřebuje být pěstována, obnovena, osvobozena. 

                 & 

 L E K T O R K Y  

Jindra Chuchlová    &  Marcela Švadlenková 
mobil  723 305 346                                                                 mobil  739 226 194
Více 
zde

   &

 P R O G R A M  

      Informace  Prožitek Interakce Poznání – Osvobozující techniky  Práce s energií

Číst více zde

             &

Program  s Jindrou -  více zde

 Co je krása ?  Ztracené archetypy ženské duše.    

Cesty do nitra k podstatě ženské síly.  Kdo jsem ?  Jak ustát svou jedinečnost ?

 Co nám krásu dává, co nám krásu bere.  Abeceda  ,,zabijáků ženství".

   Kontakt s vnitřními složkami bytosti.  Vnitřní  žena a vnitřní muž ve vztazích.    

Zdroje ženské síly - truhla pokladů pro samoléčení. 

Očista ženské esence od zátěží a ochrana dělohy.

Rozproudění a nasměrování  ženské energie k výživě a podpoře sebe sama.

Spojení se silou krásy.  Deset kroků k sebelásce. Jak uvidět  svou vlastní  krásu. 

 Vytvoření léčivého hologramu pro rozvíjení  vnitřní krásy.  

        &

Program  s  Marcelou - více zde

 Jak oblečení souvisí s vaším vnitřním já - co o sobě říkáte světu.

Jak to, co máte na sobě, ovlivňuje vaše chování.

Osm barev duše ženy a jak je poznat.  Tipy při hledání vašeho osobního stylu.

Jak dát do souladu vaši vnitřní stránku s tím, co vyjadřujete navenek svým oblečením. 

Jak objevit svoji jedinečnost a cítit se ve svém oblečení sama sebou.

Jak se oblékat se za všech okolností tak, aby vaše oblečení podtrhovalo vaši krásu. 

Jak nemít ve skříni chaos, umět kombinovat a nakupovat cíleně - zásadní tipy.

Tanec živlů.  Omlazovací rozcvička obličejové jógy .


&

Č A S O V Ý   H A R M O N O G R A M   S E M I N Á Ř E
Příiezd a ubytování - ideálně mezi 16 - 17. 00 hod.

Pá : 18 – 21.30 hod.

So : 7.15 – 8  hod. ,   9.15 – 13 hod. ,     15 –18 hod.  ,    19.30 – 21.30 hod.

 Ne : 7.15 - 8 hod. ,  9.15 – 13  hod. 

        &

Před snídaní se můžete  účastnit cvičení ,,Tanec živlů"  a  omlazovací obličejové jógy.
Další práce bude rozdělena do dopoledních , odpoledních a večerních bloků.
Mezi nimi budete mít dost času na  jídlo  i  procházky  v přírodě  po  krásném blízkém okolí  .
V neděli ,  po skončení semináře  ve 13 hodin,  plánujeme ještě společný oběd a prohlídku zámku.
Předpokládaná doba rozloučení  je  tedy až  po 15  hodině - přesný čas  doladíme společně na místě. 

& 
Cena semináře : 3500
Cena  za ubytování , včetně stravy a prohlídky zámku :  1380 Kč

Celková cena : 4880 Kč

U B Y T O V Á N Í ,  S T R A V A   - číst více zde
           &

P Ř I H L Á Š K Y 

V případě zájmu se nejprve ozvěte , abyste si ověřily,  zda je ještě volné místo.

Přihlášky na  mobil  723 305 346  nebo  lalila22@seznam.cz 

Po  přijetí  kladné odpovědi uhraďte prosím co nejdříve  zálohu 1000 Kč, 

na účet číslo  0155412093/ 0800.

MÍSTO JE  VÁM  ZÁVAZNĚ  REZERVOVÁNO  AŽ  PO PŘIPSÁNÍ  PLATBY NA ÚČET.

Do zprávy pro příjemce uveďte  celé své jméno, datum semináře 

a jako variabilní symbol použijte číslo na svůj mobil.

Více důležitých  informací  k přihláškám a úhradě  si prosím přečtěte  zde

&
Pozor změna !!!
Od 1.10. 2019 odesílejte prosím své platby na číslo účtu:
4126108023 / 0800

 S  S E B O U  S I  V E Z M Ě T E  

 Pohodlný  oděv, přezůvky, zápisník a tužku, podložku na cvičení či ležení.
    &

T Ě Š Í M E   S E   N A  V Á S   A   N A   S P O L E Č N Ý  Č A S  :))

215452514