V E Č E R Y  V Ě D O M É H O  T V O Ř E N Í
     ma ss dt ss mot ss DB  
  P R O S T O R   P R O  D U Š I    
 

TERMÍNY :

V roce  2017 : 10.10. , 31.10. , 21.11. , 12.12.
V roce 2018: 16.1. , 6.2. , 27.2., 20.3. , 17.4. 15.5. 

LEKTORKA : JINDRA CHUCHLOVÁ


MÍSTO KONÁNÍ : NYMBURK
Centrum SALOME, Boleslavská tř. 467 
mapa

BUDEME

.… se nořit do nitra a vstupovat do chrámů naší mysli

... otevírat se hlubším úrovním vědomí  a vnitřní síle

... zkoumat jazyk nevědomí  

... odemykat tajemství své duše

... poznávat sebe sama

   dešifrovat aktuální výzvy života 

... rozvíjet své imaginační schopnosti

….  učit se naslouchat svému tělu 

... pracovat s archetypálními energiemi, obrazy a symboly

... objevovat  skryté síly a dary duše

... přijímat vyšší duchovní poznání

….  uzdravovat  minulost, jež je třeba opustit

  odhalovat budoucnost, k níž je třeba dorůst 

   uvádět tělo s duší do souladu

... učit se tvořit v rovnováze a harmonii 

... rozvíjet své světelné tělo

... zlepšovat své osobní záležitosti v oblasti zdraví, vztahů, seberealizace

... uvolňovat energetický potenciál svého nitra do vnějšího života

... probouzet své vnitřní slunce a vnitřní zdroje

...  přijímat zasvěcení do energií a mystérií planety

... utvářet své nové vědomí 

... přitahovat k sobě poklady života

... manifestovat své ideální možnosti, schopnosti a podstatu

Součástí večera  budou  vždy zajímavé informace k tématu,

 práce zaměřená na sebepoznání  ( např.  meditativní metody, 

tvůrčí imaginace, interaktivní hry, konstelační náhledy,

komunikace s Vyším Já, ), sdílení prožitků a poznání , 

nástroje světla pro osobní a duchovní transformaci ,

péče o tělo a duši, relaxace, integrace energií ...

 OKRUH  TÉMAT  JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Čas: 18.00 až 20,45 hod.                     Cena : 300 / 350 Kč

Příchod možný od 17. 30 hod. 

Zvýhodněná cena za 10 setkání, při platbě předem, je 2700 Kč.

Chcete-li využít tuto možnost,  uhraďte prosím platbu převodem na účet číslo 0155412093/ 0800 . Platbu odešlete nejpozději do 3.10.

Do zprávy pro příjemce uveďte  celé své jméno
a jako variabilní symbol použijte číslo na svůj mobilní telefon.

Je možné  využít také zvýhodněnou platbu 300 Kč v hotovosti 
v den konání, pokud jste se přihlásila předem na celý cyklus do 3.10.

Průběžné pozvánky budu posílat  nepravidelně , hlídejte si prosím termíny ... 

 Občasné účastnice plati plnou cenu  350 Kč.

Máte - li zájem se pravidelně účastnit těchto setkání,
dejte mi prosím vědět,  nejpozději však do úterý 3.10. 

Přihlášky :  lalila22@seznam.cz nebo sms na 723 305 346.

 

 TĚŠÍM SE  NA SPOLEČNÝ ČAS :) 

RS