V E Č E R Y  S E B E P O Z N Á N ÍS E B E R O Z V O J E  A  V Z Á J E M N É  P O D P O RY
 SZSODTKKJSDB
 ŽENA  TĚLO   DUŠE

TERMÍNY :

V roce  2016 : 11.10. , 1.11. , 22.11. , 13.12.
V roce 2017: 10.1. , 7.2. , 21.2., 14.3. , 4.4. , 25.4. , 16.5. ...

Více k zaměření jednotlivých večerů zde

LEKTORKA : JINDRA CHUCHLOVÁ

MÍSTO KONÁNÍ : NYMBURK
Centrum SALOME, Boleslavská tř. 467 
mapa

BUDEME :

.… se věnovat mystériu jménem ,,žena“ a poznávat sebe sama…

  dešifrovat aktuální výzvy života …

…. odemykat tajemství své duše…

….  učit se naslouchat svému tělu  

….  uzdravovat  minulost, jež je třeba opustit…..

  odhalovat budoucnost, k níž je třeba dorůst…

   uvádět tělo s duší do souladu …

….  měnit své vědomí i buňky …

.… pronikat  k hluboké vnitřní síle …

…  rozkvétat …

 

Součástí večera  budou  vždy zajímavé informace k tématu,

 práce zaměřená na sebepoznání , péče o tělo i o duši,

 jedinečné prožitky , sdílení  …

Cílem tohoto cyklu je, abychom byly ve svém těle a životě 

zase o kousek více spokojené a samy sebou … :))

Prozkoumáme souběžnost existence a interakce  s minulostí a budoucností …
             Naučíte se nové techniky vyhledání a zpracování  negativních zážitků                     a zátěží z minulosti … Budeme čistit buněčný stres, paměťové sítě,      odstraňovat  karmické defekty a stopy .. Pozitivně posuneme své myšlení...   Postupně zregenerujeme  a vyladíme celé tělo, všechny orgány a vnitřní  soustavy. 
Posílíme spojení  a  komunikaci se svým Vyšším Já...   Zaktivujeme vnitřní dary …


Čas: 18.00 až 20,45 hod.

( … příchod možný od 17.30... ) 

Vstupné: 350 Kč

Zvýhodněná cena za 11 setkání, při platbě předem, je 2929 Kč.

Chcete-li využít tuto možnost,  uhraďte prosím platbu převodem na účet číslo 155412093/ 0800 . Platbu odešlete nejpozději do 4.10.

Do zprávy pro příjemce uveďte  celé své jméno
a jako variabilní symbol použijte číslo na svůj mobilní telefon.

Je možné  využít také zvýhodněnou platbu 300 Kč v hotovosti 
v den konání, pokud jste se přihlásila předem na celý cyklus do 4.10., 
nebo potvrdíte  svou účast na některý z večerů
včas, týden před termínem
setkání, tj. vždy do předchozího úterý. 

Průběžné pozvánky tento rok posílat  nebudu, hlídejte si prosím termíny ... 

 Občasné účastnice, přihlášené  po termínu, na poslední chvíli 
či  neohlášené
plati plnou cenu  
350 Kč.

Máte - li zájem se pravidelně účastnit těchto setkání,
dejte mi prosím vědět ...  nejpozději do úterý 4.10. ... 

Přihlášky :  lalila22@seznam.cz nebo sms na 723 305 346.

 

 TĚŠÍM SE  NA SPOLEČNÝ ČAS :) 

RS