pts

ne

Smyslem mého života je jít za Světlem,
 poznávat  Světlo, tvořit se Světlem, být Světlem

a sdílet toto Světlo s Vámi všemi, kteří se rozhodli,
na chvilku či delší čas , být součástí mé cesty.
Ve  Světle je obsaženo vše . Přináší nám informace,
poznání, léčení, lásku, sílu, moudrost a radost.


Jindra Chuchlová
Mobil :
723 305 346
E-mail : lalila22@seznam.cz


jj

VÍM TO, CO MÁM VĚDĚT
ŘÍKÁM TO, CO MÁ BÝT SLYŠENO
JSEM TÍM, KÝM MÁM BÝT

Téměř 30 let  se věnuji studiu lidské duše. 
Těžištěm mé práce zůstává po celou dobu rozvíjení spirituální a celostní inteligence, komunikace s vnitřním zdrojem moudrosti a aktivace léčivých sil. 
Poznatky a prožitky jsem sdílela zpočátku hlavně skrze svou výtvarnou tvorbu,
v posledních 15 letech se naplno věnuji jen práci lektorské a terapeutické.

Mohu být vašim průvodcem  na cestách za rozšířeným vědomím ,
skládat s vámi příběh vaší existence, dešifrovat  s vámi vzkazy života ,
podpořit vás v propojení těla a duše a nalezení vašeho potenciálu. 

Pokud jste žena, můžeme spolu navíc pronikat do nitra 
k podstatě ženské síly a probouzet zapomenutý potenciál ženství.

V rámci skupinových i individuálních terapií  vám pomohu 
vyhledat a vyřešit skutečné příčiny potíží,
ať již v oblasti  zdraví, vztahů, sebevědomí, financí či seberealizace. 
Můžeme spolu citlivě zpracovat i hluboká traumata. 

Dle potřeby využívám  a propojuji  účinné nástroje  mnoha metod. 

Uvolníme emoční zátěž, zrušíme omezující programy
vašeho podvědomí, rozproudíme ,,zaseknutou“ energii. 

Pro komplexní působení pracuji nejen v rovině současného života,
ale také na úrovni genetické , historické i v dimenzi duše. 

Kromě vyčištění negativních programů  vám mohu pomoci
v harmonizaci  celého vašeho rodinného systému. 

Speciálními postupy uvolníme identifikace 
či posílíme  tok energie lásky a síly napříč generacemi předků,
což se kladně projeví jak ve vaší současnosti, tak v životech potomků.  


Adresa centra Salome:
Nymburk
 Boleslavská tř.467, 1.patro


Číslo účtu:
0155412093 / 0800 Výběr z mého certifikovaného studia zde.

Aktuální nabídku seminářů naleznete v Kalendáři akcí. 

Malá ukázka mých transformačních obrazů  je zveřejněna v Galerii.

pts