pts


Jindra Chuchlová


Mobil :
723 305 346

E-mail : lalila22@seznam.cz


jj

Téměř 30 let  se věnuji studiu lidské duše.
Mohu být vašim průvodcem  na cestách za rozšířeným vědomím ,
skládat s vámi příběh vaší existence, dešifrovat  s vámi vzkazy života ,
podpořit vás v propojení těla a duše a nalezení vašeho potenciálu. 

Pokud jste žena, můžeme spolu navíc pronikat do nitra 
k podstatě ženské síly a probouzet zapomenutý potenciál ženství.

V rámci skupinových i individuálních terapií  vám pomohu 
vyhledat a vyřešit skutečné příčiny potíží,
ať již v oblasti  zdraví, vztahů, sebevědomí, financí či seberealizace. 
Můžeme spolu citlivě zpracovat i hluboká traumata. 

Dle potřeby využívám  a propojuji  účinné nástroje  mnoha metod. 

Uvolníme emoční zátěž, zrušíme omezující programy
vašeho podvědomí, rozproudíme ,,zaseknutou“ energii. 

Pro komplexní působení pracuji nejen v rovině současného života,
ale také na úrovni genetické , historické i v dimenzi duše. 

Kromě vyčištění negativních programů  vám mohu pomoci
v harmonizaci  celého vašeho rodinného systému. 

Speciálními postupy uvolníme identifikace 
či posílíme  tok energie lásky a síly napříč generacemi předků,
což se kladně projeví jak ve vaší současnosti, tak v životech potomků.  

Více informací k mé práci , aktuální nabídku seminářů 
a ,,Galerii“ transformačních obrazů naleznete

na
www.narucsvetla.wz.cz 


Adresa centra Salome:
Nymburk
 Boleslavská tř.467, 1.patro


Číslo účtu:
0155412093 / 0800

pts