SALOME - CENTRUM PRO HARMONII TĚLA A DUŠE

Ať je požehnaný každý koho potkám, nebo kdo vstoupí do mého vědomí ...
lslsls
K O M P L E X N Í  T E R A P I E

Každý člověk je originál a potřebuje originální přístup.

                    Proto dle potřeby  využívám a propojuji  účinné nástroje mnoha metod,                            které vám pomohou cíleně  vyhledat a řešit kořeny a skutečné příčiny                                      vašich potíží  psychických a zdravotních, problémů v oblasti vztahů,                 sebevědomí, financí, seberealizace...

K transformaci a uzdravení dochází na rovině emoční, mentální, energetické, buněčné...  

                               Pro komplexní působení pracuji nejen na úrovni základní,                                 ale i na úrovni genetické, historické a na úrovni duše...

                  Při terapii využívám převážně metodu RUŠ, EmoTrance a Thetahealing..                         Dále vycházím z dlouhodobé praxe s metodou systemických konstelací,              práce s traumatem, reinkarnační terapie, focusingu, voice dialogu atd.

                                 1. V úvodní části sezení se věnujeme vyhledání příčin,                                  to jest odhalení skrytých omezujících přesvědčení, vzorců, bloků .. 

                       2. V dalším kroku pracujeme intenzivně na uvolnění emoční zátěže                       a  rušení a rozpuštění těchto nežádoucích negací na všech úrovních. 

                                        3. V závěrečné části provádíme kontrolu,                                               že jsou všechny zdroje problému vyřešeny a odstraněny. 

 Současně dochází k uvědomění, pochopení,  poznání souvislostí, k prozření.

 Vědomá i podvědomá mysl je ,,přenastavena"  ... člověk tyto problémy již nemusí žít.    

Cena terapie :

750 Kč /1 hod.       1500 Kč /2 hod.        2100 Kč /3 hod.   

2700 Kč /4 hod.             3300 Kč /5 hod.    

                                                    ,,Dokud neučiníte podvědomé vědomým,                                                                                            bude řídit váš život a vy tomu budete říkat osud. "                                                                                            Carl Gustav Jung    

Přijde chvíle, kdy vám příběh, který jste žili, 
přestane pomáhat na cestě vpřed,

neboť jste se z něj naučili už všechno, co jste
mohli…  
Pochopíte, že už v něm nemusíte pokračovat … 
Nemusíte už dále setrvávat v bolesti, pocitech smutku, 
viny, vzteku…  ani dále nést břemena, vztahující se 
k tomuto 
příběhu…

Ve chvíli, kdy si to uvědomíte, učiníte významný posun 
směrem k vlastnímu Já a uzdravení …

Vyřešení problému, se kterým přicházíte, může trvat dvě až čtyři hodiny.

      Procházení celým životem - všemi vztahy,  pro základní očistu od negativních programů,         může trvat i 5 a více hodin.
                       Někdo si zpracuje vše co ho trápí během jednoho terapeutického sezení,                         někdo kvůli závažnosti a množství problémů může potřebovat terapií více.

Je to individuální. V každém případě se vám uleví v té oblasti,
na které jste při na sezení pracovali. Budete mít jasné výsledky. 


Kromě vyčištění negativních programů  Vám mohu pomoci
v harmonizaci  celého vašeho rodinného systému.

                   Speciálními postupy uvolníme identifikace či posílíme tok energie lásky a síly                      napříč generacemi předků,  což se kladně projeví jak ve vaší současnosti,
tak v životech potomků.Kontakt pro objednání :  

 Nejlépe na  mobil 723 305 346 , eventuelně  mailem na lalila22@seznam.cz
Neberu-li hovor, pravděpodobně  pracuji a ozvu se vám zpět v nejbližším možném čase ....
JE NUTNÉ SI PŘEDEM REZERVOVAT KONKRÉTNÍ DEN A HODINU.

Všechny konzultace a terapie probíhají na adrese:
NYMBURK - centrum SALOME 
 Boleslavská tř. 467, vchod ve dvoře

mapa kudy k nám

reDALŠÍ NABÍDKA :
Poradenství  při problémech ve vztazích. Poradenství pro páry.
Poradenství při problémech v oblasti seberealizace.
Poradenství  při osobní  krizi a syndromu vyhoření.   

Cena konzultace:  600 Kč / 1 hod.          1100 Kč / 2 hod.  


Konzultace vám pomůže se pouze zorientovat. Terapie vám pomůže věci změnit.