Změňte svou minulost,
abyste mohli změnit budoucnost.


kk

Ž I V O T N Í   K O N S T E L A C E
zvkkzk
K O N S T E L A C E   N O V É  S K U T E Č N O S T I
kk

NYMBURK
Salome - centrum pro harmonii těla a duše
Boleslavská 467, 1.p. - vchod ve dvoře

Mapa - kudy k nám

88
22. června 2019    +    17. srpna   2019
kk
L e k t o r k a   J i n d r a  Ch u ch l o v á

88

PŘIJÍT MŮŽETE S JAKÝMKOLI TÉMATEM

 Jsem vám k dispozici pro řešení jakéhokoli aktuálního tématu.
Rodinného, partnerského, zdravotního, finančního, firemního atd.
88

Konstelační metoda a  způsob,  kterým pracuji,
  je jednou z možností, jak se podívat 
na nevědomé souvislosti a příčiny, 
 vynést na světlo omezující vzorce a změnit je.   

Kromě konstelačních vhledů využijeme
i  mnoha dalších postupů, které vám pomohou
prožít trvalý posun v pohledu, jakým vnímáte sami sebe.

Bloky se uvolní a energie vašeho života může opět proudit.

888

Ž I V O T N Í   K O N S T E L A C E

Díky pochopení vztahů a vlivů v rodině, vlastních emocí 
a pocitů, můžeme přesáhnout vnímání světa 
převzatého z rodiny, opustit  představy,
které do nás projektovali druzí, opustit svůj starý
omezující obraz a následovat svou vlastní vizi. 

Duše nabízí ,,svůj“ směr a orientaci v našem životě.
Těžištěm není již obraz našeho vztahu k druhým,
ale pohled na náš vztah sama k sobě a  osobnímu příběhu.

Pozornost je zaměřena  na vlastní život,
 životní cestu,  vnitřní vizi, potenciál a  růst.

88

kk

88

K O N S T E L A C E   N O V É  S K U T E Č N O S T I

V ,,Konstelacích  nové skutečnosti"  dále  rozšiřuji
tradiční  konstelační  metodu
o  obsahově  podstatné  prvky  poznání, a sice,  
že každý  žije  ve své vlastní realitě , pravda je subjektivní, 
interpretace reality jsou pouhými možnostmi ,
může existovat několik možných realit
a máme svobodnou volbu výběru. 

Tento postoj  je základem pro nový specifický proces, 
kdy konstelace probíhá novým a volným způsobem .
Každý problém se vyřeší tím, že máme volbu.


Realita je proměnlivá, čas a prostror ohebné 
 
a odpovídají představám ,,pozorovatele“. 

Váš osobní systém víry určuje , co vnímáte.

Dokud neodložíte svá omezující přesvědčení,
nespatříte svět, skrývající se za nimi.

Jakýkoli časový rámec se dá přehodnotit, 
pokud se na něj díváte z odlišné perspektivy.

Nová představa minulých, přítomných i budoucích událostí 
vytváří náhradní cestu, na níž se vědomí může pohybovat,
rozvíjet, rozšiřovat a léčit.

Jsi duchovní bytost.
 Tvou skutečností bude to, co si vytvoříš, ne to ,co je.

Zraňující zkušenost  může být nahrazena léčivou zkušeností
a událost  získává  zcela jiný průběh. 

88

POČET MÍST OMEZEN.

V případě zájmu si na  vybraný  termín rezervujte své místo
včas  
přihláškou a následně  potvrďte platbou na účet.

ČAS : 9.30 - 18.30 hod.

 CENA účasti  BEZ VLASTNÍ KONSTELACE = 
700 Kč

CENA účasti  S VLASTNÍ KONSTELACÍ = 
1300


Přihlášky na  mobil 723 305 346 nebo lalila22@seznam.cz
Svou účast  si  rezervujte celou částkou
na účet číslo 0155412093/ 0800 .

Do zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno  + datum akce
a jako variabilní symbol  použijte číslo na svůj mobilní telefon.


 

S SEBOU SI VEZMĚTE
Pohodlný oděv, zápisník a tužku, pití a jídlo na celý denkk
T Ě Š Í M    S E    N A   S E T K Á N Í    S    V Á M I