Zavři dveře, změň hudbu, odstraň prach, otevři dveře.

Přestaň být tím, kým jsi se stal,
příčinou následků života

a staň se tím, kým skutečně jsi.

kokkotkkkols

Z R C A D L A   Č A S U
U Z D R A V  V N I T Ř N Í  Z R A N Ě N Í
P R O M Ě Ň   B O L E S T  V  D A R


Pod vlivem  vyšších  frekvencí světla,
proudících jako pomoc k povznesení lidského vědomí,

vyplouvají na povrch i mnohé bolestivé vzpomínky
a nevyřešené konflikty jak současného života
 tak jiných vtělení z průběhu věků.

Tato zranění nám berou sílu a integritu,
ovlivňují naše vnímání,  cítění , konání,
 komunikaci , sebe-vědomí a seberealizaci.

Postupy , které  budeme používat na semináři,
 vám pomohou tato zranění odhalit, jádro bolesti uzdravit,
transformovat negativní zkušenost na pozitivní
a
energetické pole vyčistit a vyladit 
pro novou obohacující  budoucnost.


C Y K L U S  V O L N Ě  N A V A Z U J Í CH  S E T K Á N Í 
S  L É Č E B N Ý M  P O T E N C I Á L E M. 

Lektorka a terapeutka : Jindra Chuchlová

Lidské utrpení se dá shrnout do pěti základních zranění.
V průběhu života se všechna tato zranění,
v menší či větší míře a v různých kombinacích,
projevují u každého z nás.

Pro intenzivní posun je ideální absolvovat kompletní nabídku, můžete si však vybrat libovolné termíny, dle svých potřeb. 

Bude mi ctí, vás při procesu samoléčení doprovázet.

Rok  2018

 27.-28.10.  OPUŠTĚNÍ

 24.- 25.11.   ODMÍTNUTÍ

Rok  2019

26.-27.1.  PONÍŽENÍ

 23.-24.2.  ZRADA

 23.- 24.3. NESPRAVEDLNOSTMísto konání: NYMBURK

 Salome - centrum pro harmonii těla a duše
Boleslavská tř.467,
vchod ve dvoře, 1.p

mapa


Každé setkání bude obsahovat jak část teoretickou,
tak část praktickou - sebepoznávací, prožitkovou
a energeticko -transformační.

V  rámci celého cyklu se budeme postupně
 blíže seznamovat
s jednotlivými typy zranění ,
 které nám brání být ve své síle,
sama sebou a naplno šťastní.
 Podíváme se na své reakce a spouštěče,
 abychom objevili kořeny svého zranění a trápení.
Dozvíte se, jak tyto bolesti vznikají, co je aktivuje.
Osvojíte si schopnost pozorovat, jaké obrany si vytváříme.
 Ukážeme si, jak se projevují jednotlivá zranění
na
fyzickém těle a vzezření i v duševní sféře na postojích,
chování a komunikaci s druhými.

Naučíte se rozvíjet své cítění, rozpoznávat vyšší souvislosti, pojmenovávat své pocity, odhalovat podvědomé obavy,
uvědomovat si, jaké vnitřní zranění psyché je aktivováno.
Seznámíte se s mnoha nástroji mentálního
a energetického samoléčení a použijete v praxi
na svých konkrétních tématech.

Projdeme spolu teoreticky i prakticky
klíčové kroky k uzdravení.
Pomocí účinných metod energetické léčby
pročistíme buněčnou paměť a uvolníme
 škodlivé buněčné a emocionálně –mentální vzory.

Podpoříme energetický systém v novém fungování
pomocí multidimenzionálního frekvenčního léčení.
Vytvoříme si pozitivní programy a posilující vnitřní zdroje.

Budeme spolu přepisovat zraňující zkušenosti
a transformovat je v DAR.


Zasloužíte si  být milovaní a milovat.
Tuto lásku však těžko ucítíte, dokud nebudete 
otevření sebelásce a soucitu se sebou.

Vy sami jste jediným člověkem, kdo vás může osvobodit.
Váš vlastní příběh vám může pomoci 
učinit první krok na cestě, nicméně přijde okamžik,
kdy musíte nechat svůj příběh odejít.

Přijde chvíle, kdy vám příběh, který jste žili ,
přestane pomáhat na cestě vpřed,
neboť jste se z něj naučili už všechno, co jste mohli.  
Pochopíte, že už v něm nemusíte pokračovat.

Nemusíte už dále setrvávat v bolesti,
pocitech smutku, viny, vzteku, ani dále nést břemena,
 vztahující se k tomuto příběhu.

Pokud si tyto věci neuvědomujete, nemůžete je ani uzdravit.

Ve chvíli, kdy si to uvědomíte, učiníte významný posun,
směrem k vlastnímu Já a uzdravení
.


ČAS : Sobota 9.30 - 18.00 hod.    Neděle 9.30 - 17.00 hod

 CENA  jednotlivýcfh  setkání  2970 Kč

 Je třeba uhradit však vždy nejpozději 
8 dní před termínem akce
 !

ZVÝHODNĚNÁ  CENA  PŘI VČASNÉ REZERVACI PŘEDEM : 

Celý cyklus - 5 termínů : 11100 Kč

 ( Platbu uhraďte nejpozději do 22.10.)

4 libovolné termíny setkání : 9990 Kč 

  ( Platbu uhraďte 8 dní před konáním, nejpozději do 16.11.)

3 libovolné termíny setkání : 7770 Kč

 ( Uhraďte 8 dní  před prvním termínem dle vašeho výběru ) 

2 libovolné termíny setkání : 5550 Kč 

 ( Uhraďte 8 dní  před prvním termínem dle vašeho výběru ) 

kk

PŘIHLÁŠKY na  mobil 723 305 346 nebo lalila22@seznam.cz
Svou účast si rezervujte celou částkou , jak je uvedeno výše,
na účet číslo 0155412093/ 0800 .

Do zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno
  + datum akce a jako variabilní symbol
 použijte číslo na svůj mobilní telefon.

S SEBOU SI VEZMĚTE
Pohodlný oděv, zápisník a tužku, pití a jídlo na celý denUbytování - odkazy zde 

Eventuelně lze ze soboty na neděli  přespat  v centru
ve svém spacáku - příspěvek  za nocleh 150 Kč.


kk

Seminář je pomocnou rukou pro všechny, kteří si chtějí vyřešit  opakující se problémy v životě, strachy,

 bolestivé vzpomínky nebo své zdravotní potíže.

TATO INTENZIVNÍ SKUPINOVÁ TERAPIE
 VHODNĚ  NAHRAZUJE MNOHO HODIN
INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ ZA DOSTUPNOU CENU.

kk

T Ě Š Í M   S E  N A  S P O L E Č N É   C H V Í L E  :)